Vem blir årets mäs­ta­re?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Vem blir ”Mästarnas mäs­ta­re” 2016? Det ska av­gö­ras nu. Men först ska fjär­de fi­na­lis­ten ut­ses.

Arm­bry­ters­kan Hei­di An­ders­son och bord­ten­ni­sens Jörgen Pers­son i natt­du­ell. Var sin se­ger, 1-1. Sista mat­chen om sista fi­nal­plat­sen. Då bry­ter Micke Leij­ne­gard se­mi­fi­na­len.

Det blir allt­så Hei­di An­ders­son el­ler Jörgen Pers­son i fi­na­len. Vem det blir, det av­görs i in­led­ning­en av sista av­snit­tet.

I fi­nal är An­ders Eriks­son, en­du­ro, som vann se­mi­fi­na­len över­läg­set och di­rekt gick vi­da­re, De and­ra två i fi­nal är Pe­ter Fors­berg, is­hoc­key, och Ca­ro­li­ne Ek, kick­box­ning.

Fi­na­len bör­jar med en myc­ket på­fres­tan­de täv­ling. På en gam­mal tjur­fäkt­nings­a­re­na ut­sätts del­ta­gar­na för en ut­ma­ning som krä­ver ba­lans och styr­ka och dess­utom ut­hål­lig­het i det stek­he­ta sol­ske­net.

Årets ”Mästarnas mäs­ta­re” star­ta­de med två grup­per med sex del­ta­ga­re i var­je. I år gick tre del­ta­ga­re från var­je grupp till slut­spel. Des­sa sex drab­ba­de sam­man i se­mi­fi­nal där Björn Fer­ry var den förs­te som fick åka hem. Snart blir det en till – Hei­di el­ler Jörgen.

Fy­ra fi­na­lis­ter ska det va­ra på tjur­fäkt­nings­a­re­nan och re­dan där slås en ut. Där­ef­ter ut­bry­ter den slut­li­ga kam­pen om mäs­tar­ti­teln.

Hei­di An­ders­son EL­LER Jörgen Pers­son i fi­nal.

Ca­ro­li­ne Ek i fi­nal.

An­ders Eriks­son i fi­nal.

Pe­ter Fors­berg i fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.