Af­fä­ren Gretsky

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DOKUMENTÄR Way­ne Gretsky var Ka­na­das störs­ta ishoc­key­stjär­na när flyt­ten kom 1988. Gretsky läm­na­de klub­ben Ed­mon­ton Oi­lers i Ka­na­da och flyt­ta­de till Los Ang­e­les Kings i USA. Hoc­keyfan­sen choc­ka­des, upp­rör­da ka­na­den­sa­re kal­la­de ho­nom ”för­rä­da­re”. Sport­do­ku­men­tä­ren ” Way­ne Gretsky – flyt­ten till Los Ang­e­les” be­rät­tar histo­ri­en om af­fä­ren, som för­änd­ra­de den nor­da­me­ri­kans­ka ishoc­key­li­gan.

TORS­DAG, SVT2, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.