Nu star­tar VM

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IS­HOC­KEY VM spe­las i år i Ryss­land och Moskva och St Pe­ters­burg är vär­dar för eve­ne­mang­et 6–22 maj. Sve­ri­ge in­går i grupp A med Ryss­land, Tjec­ki­en, Lett­land, Ka­zakstan, Schweiz, Dan­mark och Nor­ge. Is­hoc­key-VM sänds i TV4, TV12 och Cmo­re. Al­la Sve­ri­ges mat­cher går di­rekt i sto­ra TV4 och Tre Kro­nor in­le­der he­la VM med match mot Lett­land. I VM-stu­di­on sit­ter Pe­ter Jih­de och Niklas Wi­ke­gård.

FRE­DAG, TV4, 15.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.