Oba­mas åt­ta år

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Snart är Ba­rack Oba­mas tid som USA:s pre­si­dent över. Den brit­tis­ka do­ku­men­tär­se­ri­en ”Åt­ta år med Oba­ma” har gått ige­nom vad som skett i Vi­ta hu­set och i värl­den. Del 1 av 4 hand­lar om Oba­mas förs­ta hund­ra da­gar. Han miss­lyc­ka­de med att stänga Gu­an­ta­na­mo­ba­sen, han fick ta över fi­nan­s­kri­sen och han lyc­ka­des till hälf­ten med si­na mil­jö­mål vid kli­mat­mö­tet.

SÖN­DAG, SVT2, 22.00

Ba­rack Oba­ma har snart va­rit pre­si­dent i åt­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.