Gi­na le­der för­fes­ten i Glo­ben

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

EU­RO­VI­SION Nu drar Eu­ro­vi­sion-vec­kan i gång. Glo­ben-om­rå­det i Stock­holm är hög­kvar­ter för det enor­ma eve­ne­mang­et och i Kungs­träd­går­den mitt i stan har en Eu­ro­vi­sion-by byggts upp och där sker det ak­ti­vi­te­ter var­je dag.

För­fes­ten, den skö­ter Gi­na Di­rawi i ”Stu­dio Eu­ro­vi­sion”. Tim­men fö­re den sto­ra sänd­ning­en le­der hon en pratshow di­rekt för de svens­ka tit­tar­na. Det­ta gjor­de hon med stor fram­gång ock­så 2012, då Eu­ro­vi­sion gick i Mal­mö.

Det blir in­ter­vju­er med oli­ka gäs­ter, mu­sik och ar­tis­ter, småprat, skval­ler och ny­he­ter om 42 län­ders de­le­ga­tio­ner in­för två sem­fi­na­ler tis­dag och tors­dag och sto­ra fi­na­len på lör­dag. Det blir ock­så in­slag från Eu­ro­vi­sion-byn. Ef­ter Gi­na Di­rawi tar pro­gram­le­dar­pa­ret Pet­ra Me­de och Måns Zel­mer­löw över. Och nu kopp­lar man upp till he­la Eu­ro­pa för den förs­ta sem­fi­na­len. Det är 18 län­der som stäl­ler upp och tio går vi­da­re till fi­nal. Vil­ka det blir med­de­las ut­an in­bör­des ord­ning li­te fö­re 23.00 på kväl­len.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Del­ta­ga­re i se­mi­fi­nal 1: Fin­land Gre­kland Mol­da­vi­en Ung­ern Kro­a­ti­en Ne­der­län­der­na Ar­me­ni­en San Ma­ri­no Ryss­land Tjec­ki­en Cy­pern Ös­ter­ri­ke Est­land Azer­bajdz­jan Mon­te­negro Is­land, Bosni­en & Her­ce­go­vi­na Mal­ta ”Stu­dio Eu­ro­vi­sion” är en tim­me för­snack med Gi­na Di­rawi som pro­gram­le­da­re. Se­dan tar Måns Zel­mer­löw och Pet­ra Me­de (lil­la bil­den) över och le­der den förs­ta se­mi­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.