Rik­tig Ro­bin­son

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Hur kla­rar sig da­gens män­ni­skor på en öde ö? Brit­tis­ka do­ku­men­tär­se­ri­en ” The is­land” ska­par en verk­lig ”Ro­bin­son” med 14 män och 14 kvin­nor på en ö i Stil­la ha­vet. Ing­en mat, inga mo­der­na hjälp­me­del, in­te hel­ler ka­me­ra­team som va­kar över dem. Helt en­sam­ma ska de un­der sex vec­kor fil­ma sig själ­va i kam­pen för att över­le­va. I del 1 av 13 sim­mar män­nen i land på ön för att byg­ga läg­ret, som ska skyd­da bå­de mot or­mar och tro­pis­ka stor­mar. Na­tur­ligt­vis har de oli­ka åsik­ter om byg­get.

MÅN­DAG, SVT1, 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.