Ma­rie Ser­ne­holt

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 32 år. Bor: Stock­holm. Fa­milj: Mam­ma. pap­pa och två sys­kon. Gör: Pro­gram­le­da­re och sång­ers­ka. Ak­tu­ell: Som pro­gram­le­da­re för ”Det sto­ra tårtsla­get” i Sju­an och ”Let’s dan­ce ju­ni­or” i TV4 Play.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.