Ame­ri­can hust­le

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Da­vid O Rus­sell job­bar vi­da­re med fa­vo­rit­skå­de­spe­la­re från ti­di­ga­re pro­duk­tio­ner i den här gangs­ter­histo­ri­en där kär­lek är den rö­da trå­den. Amy Adams spe­lar vass, be­räk­nan­de, öm och skör med sam­ma över­ty­gel­se – per­fekt sam­spelt med bå­de Christian Ba­le och Brad­ley Coo­per. Spän­nan­de och of­ta dråp­ligt, men per­son­teck­ning­ar­na och en­sem­ble­spe­let är styr­kan. Varen­da 70-tals­svet­tig ko­stym och fluf­fig fri­syr sit­ter som en smäck. (2013)

SÖN­DAG, KANAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.