Ju­lie & Ju­lia

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMAKOMEDI Histo­ri­en om hur USA:s kän­diskock Ju­lia Child lär­de sig och ame­ri­ka­ner­na att la­ga rik­tig mat för ett halv­se­kel se­dan, pa­ral­lellt med Ju­lie Po­wells ut­veck­ling från olyck­lig kon­tors­råt­ta till mat­la­gan­de suc­cé­blog­ga­re och för­fat­ta­re i bör­jan av 2000-ta­let. (2009)

TIS­DAG, TV3, 22.00

Me­ryl Streep.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.