Nya ti­der för grö­na gäng­et

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRÄD­GÅRD Det har he­tat ” Träd­gårds­fre­dag”, ” Träd­gårds­tis­dag” och ” Träd­gårds­mån­dag”, så vad blir det för dag i år? Per­nil­la Måns­son Colt har bytt namn fle­ra gång­er på träd­gårds­se­ri­en från Mal­mö. Men nu har hon tänkt till och ta­git ti­teln ” Träd­gårds­ti­der”. Då har det ing­en be­ty­del­se vil­ken dag se­ri­en sänds. Nio pro­gram med tips och in­spi­ra­tion blir det i år, sex av­snitt nu på för­som­ma­ren och tre i slu­tet av som­ma­ren.

Per­nil­la har sam­ma gäng med sig i den sto­ra träd­går­den ut­an­för Lund. De två ve­te­ra­ner­na, träd­gårds­mäs­ta­ren John Tay­lor och koc­ken Ta­req Tay­lor, samt in­re­da­ren Ma­lin Persson, som var ny för­ra året.

I pre­miä­ren går John ut hårt och bry­ter ny mark. Med mo­tor­såg och gräv­ma­skin fäl­ler han träd och ri­ver upp jord. Se­dan lå­nar han en häst och plo­gar snyg­ga få­ror i kök­s­lan­det.

” Träd­gårds­ti­der” har sto­ra pla­ner i år. Träd- går­den ska för­be­re­das för ett ro­man­tiskt som­mar­bröl­lop och den gam­la la­dan ska in­re­das för bröl­lopsmid­dag och fest.

Per­nil­la tar sig tid att tit­ta till­ba­ka. I fem år har man hål­lit till i den här träd­går­den och i gam­la bil­der ser man hur den för­änd­rats.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.