Ny­års­re­vy i Väx­jö

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjorkman@ex­pres­sen.se

RE­VY Ny­års­re­vy­er sätts upp på många plat­ser i lan­det. SVT bru­kar spe­la in någ­ra re­vy­er och så här års vi­sa tims­långa sam­man­drag av fö­re­ställ­ning­ar­na. Start med Väx­jö­re­vyn, som fi­rar 25-års­ju­bi­le­um med en fö­re­ställ­ning de kal­lat ”Guld­fix­ar­na”. Nils Åkes­son, Ma­ria Wranå, Ro­ger Da­vids­son och Mats Eric­son med­ver­kar.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.