Mord på för­äld­rar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALSERIE ”Lut­her” star­ta­de i TV4 för någ­ra år se­dan men för­svann gans­ka snabbt. Nu har SVT ta­git över den brit­tis­ka kri­mi­nal­se­ri­en och vi­sar den från bör­jan. Po­li­sen John Lut­her ( Idris Al­ba) har va­rit bor­ta i fle­ra må­na­der ef­ter ett fall som tog ho­nom hårt. Nu är han till­ba­ka i ak­tiv tjänst och får hand om mor­det på barn­ge­ni­et Alice Mor­gans för­äld­rar.

FRE­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.