Ju­sti­ti­e­mi­nis­tern ba­kar med Ba­nar­ne

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BAKNING För­ra ju­sti­ti­e­mi­nis­tern, en an­tik­ex­pert och Ba­nar­ne, det är tre av del­ta­gar­na i nya om­gång­en av ”He­la kän­dis-Sve­ri­ge ba­kar”, där åt­ta kän­da svens­kar täv­lar i bröd och bul­lar, små­ka­kor och tår­tor. Til­de de Pau­la Eby är pro­gram­le­da­re och fun­ge­rar ock­så som tröst och stöd åt del­ta­gar­na när det blir ner­vöst och svet­tigt fram­för ug­nen. Ju­ry är som ti­di­ga­re mäs­ter­ba­ga­ren Jo­han Sör­berg och små­kaks­ex­per­ten Bir­git­ta Rasmus­son. De­ras jobb är att provsma­ka, ut­se vec­kans vin­na­re och skic­ka hem den som miss­lyc­kats med de­gen.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Foto: ANDRE­AS LUND­BERG/TV4

8

1

2

3

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.