Svens­ka adeln

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HISTO­RIA Det finns oli­ka hän­del­ser i histo­ri­en som för­änd­ra­de Sve­ri­ge och på­ver­ka­de fram­ti­den. Fred­rik Lind­ström har i fy­ra pro­gram med ti­teln ” Tänk om” ploc­kat fram så­da­na bryt­punk­ter och spe­ku­le­rar i hur Sve­ri­ge sett ut om det som en gång hän­de ald­rig ha­de hänt. Förs­ta av­snit­tet hand­lar om den svens­ka adeln. Om ett do­ku­ment in­te skri­vits un­der för 700 år se­dan, ha­de Sve­ri­ge då ald­rig haft nå­gon adel?

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Po­pu­lär­histo­ria med Fred­rik Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.