Fi­rar 25-års­ju­bi­le­um

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUNG­LIGT På nors­ka na­tio­nal­da­gen, 17 maj, sänds ”Året med nors­ka kung­a­fa­mil­jen”, en mot­sva­rig­het till SVT:s år­li­ga kung­a­pro­gram. Drott­ning Son­ja och kung Ha­rald tit­tar till­ba­ka på vad som skett un­der året 2015. Men de ser ock­så fram­åt mot 2016, då nors­ka kung­a­pa­ret ska fi­ra att de sut­tit på tro­nen i 25 år. In­ter­vju­a­re är som van­ligt kän­da pro­gram­le­da­ren Na­dia Hasna­oui.

TIS­DAG, SVT1, 16.25

Drott­ning Son­ja och kung Ha­rald av Nor­ge fi­rar ju­bi­le­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.