Svensk krog­kung

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR To­re Wret­man an­sågs som poj­ke odug­lig och spar­ka­des ut från sko­lan. Han fick ta ett låg­sta­tu­s­jobb i ett re­stau­rang­kök. Men han fick en ly­san­de kar­riär som stjärnkock, äga­re av ett kro­gim­pe­ri­um och mat­kän­dis i ra­dio och tv. ” To­re Wret­man – kökspoj­ken” be­rät­tar i två de­lar om man­nen som re­vo­lu­tio­ne­ra­de det svens­ka kö­ket.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.