Frans är Sve­ri­ges chans

TV (Sweden) - - EUROVISION SONG CONTEST -

EU­RO­VI­SION Eu­ro­vi­sion-vec­kan i full gång. Från tis­da­gens och tors­da­gens se­mi­fi­na­ler går 20 län­der vi­da­re till lör­da­gens sto­ra fi­nal. Där är det änt­li­gen dags för Frans Jepps­son Wall att fram­fö­ra Sve­ri­ges bi­drag ”If I we­re sor­ry”. Han har ge­nom lott­ning till­de­lats start­num­mer 9 av 26 i final­fäl­tet.

Måns Zel­mer­löw, som vann fi­na­len i Wi­en för­ra året med ”He­ro­es” ha­de tänkt läg­ga pro­gram­le­dar­ska­pet på hyl­lan och sat­sa på mu­si­ken på hel­tid.

–Men Eu­ro vi­sion fi­na­len kän­des s omen on­ce-in-a-li­fe­ti­me-grej. Dess­utom får jag chan­sen att upp­le­va Eu­ro­vi­sion-bubb­lan en gång till. I Wi­en gick allt i ett, det var in­ter­vju­er från mor­gon till kväll var­je dag, re­pe­ti­tio­ner – nu tror jag det kom­mer att bli li­te lug­na­re. Kanske kan jag få nju­ta li­te mer av att va­ra i bubb­lan, har Måns be­rät­tat för Ex­pres­sen Sön­dag.

Han ser fram emot att få välkomna tit­tar­na på scen till­sam­mans med Petra Me­de.

– Jag är helt sä­ker på att ke­min mel­lan oss kom­mer att bli ka­non! Vi har fruk­tans­värt ro­ligt ihop!

För­snac­ket skö­ter Gi­na Di­rawi i ”Stu­dio Eu­ro­vi­sion”, en tim­me fö­re täv­ling­ar­na.

Foto: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Frans Jepp­s­on Wall ska fram­fö­ra lå­ten ”If I we­re sor­ry”.

Foto: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Måns Zel­mer­löw och Petra Me­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.