Mö­te i Tosca­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Den som tror ro­man­tisk komedi tror fel. Ab­bas Kio­ras­ta­mi, Irans högst ran­ka­de fil­ma­re, kän­ner för Tosca­nas klas­sis­ka mil­jö, men en­kel at­trak­tion i so­lens sken är in­te hans grej.

Ju­li­et­te Bi­noche dri­ver på – hon fick skå­de­spe­lar­pris i Can­nes – och Wil­li­am Shi­mell – som egent­li­gen är ope­ras­ång­a­re – vär­jer sig. Ett högst ori­gi­nellt re­la­tions­dra­ma som tjä­nar på att ses fle­ra gång­er. Frå­gor­na för­blir än­då fler än sva­ren. (Co­pie con­for­me, 2010)

TORS­DAG, SVT 2, 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.