Åter­träf­fen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA An­na Odell ut­fors­kar skick­ligt den all­ra fe­gas­te si­dan av oss män­ni­skor, och det är så van­sin­nigt be­fri­an­de. Det ger en kick att se hen­ne stäl­la sig upp på den in­ställ­sam­ma klas­så­ter­träf­fen och be­rät­ta om hur hon upp­lev­de mobb­nings­å­ren. (2013)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.