Kökspoj­ken blev krog­kung

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Tore Wret­man skul­le fyllt 100 år i maj och den två­de­la­de do­ku­men­tä­ren ” Tore Wret­man – kökspoj­ken” be­rät­tar om hans liv och ena­stå­en­de kar­riär, från kökspoj­ke till äga­re av ett kro­gim­pe­ri­um. Förs­ta de­len, som vi­sa­des för­ra vec­kan, hand­la­de om hans unga, rätt käm­pi­ga år i krog­bran­schen.

And­ra de­len be­rät­tar om hur han på 50-ta­let väx­te till känd krö­ga­re i Stock­holm. Han tog över ned­gång­na Oper­akäl­la­ren och star­ta­de en re­no­ve­ring som på­gick i över fem år och höll på att knäc­ka bå­de ho­nom och eko­no­min. På 70-ta­let drev han fy­ra hög­klas­si­ga kro­gar i Stock­holm: Oper­akäl­la­ren, Stall­mäs­ta­re­går­den, Riche och Te­a­ter­gril­len.

Un­der vägen lyf­te han det svens­ka kö­ket, hyl­la­de hus­mans­kos­ten, star­ta­de Gast­ro­no­mis­ka aka­de­mi­en, la­ga­de mat åt kung­en och lan­se­ra­de rät­ter som fort­fa­ran­de finns på krog­me­ny­er.

Do­ku­men­tä­ren be­rät­tar även om hans pri­vat­liv, som ibland var ka­o­tiskt, och att han var bit­ter över svek som han upp­levt.

TISDAG, SVT1, 20.00

Foto: GASTRONOMY FILM SWEDEN

Tore Wret­man bod­de på äld­re da­gar i sitt hus i Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.