Kro­ki­ga vägar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - Anders Björk­man anders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DO­KU­MEN­TÄR Edi ­Va­len­ta från Istri­en står i en käl­la­re i Väx­jö och sjung­er gam­la svensk­toppslå­ten ”Lyck­li­ga ga­tan”. Men lå­ten har fått ny text och egent­li­gen job­bar Edi på Mac­ken, sop­tipps­verk­sta­den, som hjäl­per män­ni­skor att kom­ma in på ar­bets­mark­na­den. Fil­ma­ren Tom Alandh be­rät­tar histo­ri­en i ”Kro­ki­ga vägen till Lyck­li­ga ga­tan”.

TORSDAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.