Ecu­a­dor-även­tyr

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR ”Folk­hem­mets även­ty­ra­re” kal­la­des Rolf Blom­berg, som var upp­täcks­re­san­de på 50- och 60-ta­len. Hans re­sor gick of­ta till Sy­da­me­ri­ka och han skrev många böc­ker, men fram­för allt blev han känd ge­nom si­na 33 do­ku­men­tä­rer för SVT. ”Rolf Blom­berg: fo­to­graf på även­tyr” be­rät­tar om hans ut­forsk­ning av Ecu­a­dor.

FREDAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.