Fest­lig fi­nal för ”Let’s dan­ce”

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DANSTÄVLING Då var det dags för fest­lig fi­nal i ”Let’s dan­ce”. Som van­ligt dy­ker al­la årets dans­par upp, även de som åk­te ut de förs­ta vec­kor­na och som tit­tar­na näs­tan glömt bort. Nio par är där för en av­slapp­nad sväng­om med sin proffsdan­sa­re och de be­hö­ver in­te va­ra ner­vö­sa. Men för två par är det hård press och myc­ket ner­ver.

Fi­nal­pa­ren har trä­nat in­ten­sivt se­nas­te vec­kan och de har fin­sli­pat steg och tu­rer in­för fi­nal­dan­ser­na. För det hand­lar om att lyc­kas med två dan­ser. Den ena är en dans en­ligt re­gel­bo­ken och den and­ra är en fri dans, vil­ket in­ne­bär att de får gö­ra ett eget show­num­mer, som för­hopp­nings­vis ger myc­ket tit­tar­rös­ter.

Ce­ci­lia La­zar, Ann Wil­son och To­ny Ir­ving i ju­ryn sät­ter si­na po­äng och tit­tar­na rös­tar, pre­cis som van­ligt. Men se­dan ploc­kas glasskon fram, den som seg­ra­ren ska få.

Strax fö­re 23.00 har tit­tar­nas rös­ter kom­mit in och pro­gram­le­dar­na Jes­si­ca Al­me­näs och Da­vid Hel­le­ni­us kan ut­ro­pa 2016 års ”Let’s dan­ce”-vin­na­re.

FREDAG, TV4, 20.00

Foto: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Jes­si­ca Al­me­näs och Da­vid Hel­le­ni­us le­der fi­na­len i ”Let´s dan­ce”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.