Mö­te hos Vret­ham­mar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Än­nu ett mu­si­ka­liskt mö­te mel­lan två mu­siksti­lar och oli­ka år­gång­ar av mu­si­kan­ter. Det är Ma­tar ”Näääk” Sam­ba, pro­gram­le­da­re för ”Lyck­li­ga ga­tan” som ser till att de möts. Den­na vec­ka är det sång­ers­kan Syl­via Vret­ham­mar, med myc­ket lång kar­riär, som tar emot den unge sång­a­ren Da­ni M i sitt hem i Tyskland. Där ska det oma­ka pa­ret tol­ka varand­ras lå­tar.

MÅNDAG, TV4, 21.00

Sång­ers­kan Syl­via Vret­ham­mar har lång kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.