Kung­lig kär­lek

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUNG­LIGT För­ra vec­kan tit­ta­de nors­ka kung­a­pa­ret till­ba­ka på årets som gått. Nu är de i full gång med ju­bi­le­um­så­ret och norsk tv har gjort en se­rie i sju de­lar, ”Nor­ges kung och drott­ning i 25 år”. Förs­ta av­snit­tet har fått ti­teln ”Kron­prin­sen och frö­ken Ha­rald­sen” och hand­lar om när då­va­ran­de kron­prins Harald möt­te Son­ja Ha­rald­sen 1959. Men kär­leks­hi­sto­ri­en ska­pa­de po­li­tis­ka pro­blem och det tog nio år in­nan de fick gif­ta sig.

TISDAG, SVT1, 16.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.