Danskt Skå­ne

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HISTO­RIA Fred­rik Lind­ström pe­kar på oli­ka hän­del­ser i histo­ri­en och sä­ger ” Tänk om”. I and­ra av­snit­tet hand­lar det om när svens­ke kung­en Karl X Gustav tå­ga­de över isen med sin ar­mé 1658. Men om isen ha­de gått upp och ar­mén ald­rig kom­mit över, ha­de in­vå­nar­na i Sve­ri­ges söd­ra land­skap då va­rit dans­kar i dag?

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.