Sim­mar för guld

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

SIM­NING Den 16 maj bör­ja­de ”Sim-EM: Lång­ba­na” i Lon­don, Eng­land. Täv­ling­ar­na om­fat­tar även sim­hopp, konst­sim och öp­pet vat­ten-sim­ning. EM hål­ler på i fy­ra da­gar till. Två av vå­ra störs­ta me­daljchan­ser lig­ger hos The­re­se Als­ham­mar, som har vun­nit tio guld på EM i lång ba­na, och Sa­rah Sjö­ström (bil­den), som hit­tills har ta­git sju guld­me­dal­jer. Hur många me­dal­jer kan tje­jer­na och de öv­ri­ga i la­get ta i år?

Sim-EM Vi­sas torsdag till sön­dag, TV4 Sport, TV12 och Eurosport 1. Se ti­der ne­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.