In­si­de Llewyn Da­vis

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Gre­enwich Vil­lage, 1961. Snart ska en man från Du­luth, Min­ne­so­ta med na­sal stäm­ma och ett re­jält hår­burr läg­ga den­na del av New York un­der sig, och se­dan res­ten av värl­den. Men unge, stän­digt pan­ke folk­sån- ga­ren Llewyn Da­vis ( Oscar Isaac) be­fin­ner sig be­tyd­ligt läg­re på den ste­ge som till folk­sång­ar­him­len bär.

Brö­der­na Co­ens ton­träff är fläck­fri, hu­morn svär­tad och skå­de­spe­le­ri­et en fest för ögat. Och fil­mens sound­track är li­ka ly­san­de som i ”O brot­her, whe­re art thou?” (2013)

FREDAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.