The A-team

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION De fö­re det­ta Irak-ve­te­ra­ner­na i jakt på upp­rät­tel­se, som ska­pa­des till en tv­se­rie med sam­ma namn på 80-ta­let (då var de Vi­et­nam-ve­te­ra­ner), är un­ge­fär li­ka djuplo­dan­de som en pojk­bands­bal­lad (en är ga­len, en är snygg, en är smart och en är lätt­lu­rad) men vad gör det? So­lid popcorns­för­strö­el­se. (2010)

SÖN­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.