God mat till sjöss

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

MATRESA An­na Lund­berg har gjort fle­ra om­gång­ar av ”Land­gång”, en kom­bi­na­tion av mat­lag­ning och re­se­re­por­tage. Det­ta är en av de ti­di­ga­re då skeppskoc­ken Ger­man Zamu­dio är hu­vud­per­son. Han ha­de gått i pen­sion men kun­de in­te hål­la sig i land, ut­an följ­de med tank­bå­ten Toc­ca­ta för att lä­ra fi­lip­pins­ka koc­kar att la­ga hus­mans­kost till svensk be­sätt­ning. An­ne Lund­berg häng­de med som mäs­sjän­ta i en ”Land­gång” i re­pris från 2010.

TORSDAG, SVT1, 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.