Skav­lans bäs­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW En tim­mes sam­la­de höjd­punk­ter från ”Skav­lan”. Det är en ka­val­kad av klipp med myc­ket kän­da per­so­ner, som gäs­tat pratsho­wen un­der sä­song­en. Pro­fes­sor Ag­nes Wold be­rät­tar för ”Ga­me of thro­nes”stjär­nan Kristo­fer Hivjus (bil­den) hur myc­ket bak­te­ri­er det finns i hans sto­ra rö­da skägg. Skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Liv Ull­mann pra­tar om otro­het och Gun­de Svan om ett ragg­nings­för­sök. Mark Le­vengood be­to­nar vik­ten av för­lå­tel­se och världs­pi­a­nis­ten Lang Lang spe­lar apel­sin­pi­a­no.

FREDAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.