Is­hoc­key­fest i Russnäs

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Is­hoc­key­spe­la­ren Niklas Hjal­mars­son vin­ner 2015 Stan­ley cup med Chi­ca­go Black­hawks och en­ligt tra­di­tio­nen åker buck­lan på tur­né till spe­lar­nas hem­or­ter. Hjal­mars­son är från lil­la små­länds­ka byn Russnäs och do­ku­men­tä­ren ”Ho­me of the bra­ve” skild­rar hur de 80 by­bor­na går sam­man för att för­be­re­da fes­ten, när po­ka­len med två med­föl­jan­de vak­ter kom­mer på be­sök.

TORSDAG, SVT2, 20.00

Niklas Hjal­mars­son hö­jer Stan­ley cup-buck­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.