Sportfest tre da­gar i rad

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FOTBOLL Fi­na­len i Cham­pi­ons Le­age spe­las i Mi­la­no i Ita­li­en, men det är ett Madrid-der­by. Två spans­ka lag, Re­al Madrid och At­le­ti­co Madrid, gör upp om att ti­teln. Stu­di­o­snac­ket in­för på­går i över en tim­me, av­spark är 20.45, An­ders Bju­hr och Glenn Ström­berg kom­men­te­rar.

LÖR­DAG, TV3, 19.30 TRAV För­ra året vann den svensk­äg­da häs­ten Ma­gic To­night. Nu är det dags igen för Elit­lop­pet, ett av värl­dens störs­ta trav­lopp. Det går all­tid sista sön­da­gen i maj, men he­la hel­gen är det trav­fest på Sol­val­la. På sön­dag ef­ter­mid­dag är höjd­punk­ten. Kloc­kan 17.35 ska häs­tar­na va­ra iväg.

SÖN­DAG, TV4, 14.00

FOTBOLL EM när­mar sig och Sve­ri­ges lands­lag gör si­na sista trä­nings­mat­cher. Erik Ham­rén har fort­fa­ran­de en hel del frå­ge­tec­ken och vill tes­ta spe­la­re på oli­ka plat­ser. Förs­ta trä­nings­mat­chen är Sve­ri­ge-Slo­ve­ni­en och den spe­las i Mal­mö. Jesper Huss­felt och An­ders An­ders­son kom­men­te­rar. (And­ra mat­chen är mot Wa­les näs­ta vec­ka).

MÅNDAG, TV4, 19.30

Ma­gic To­night vann för­ra året.

Ro­nal­dos Re­al Madrid spe­lar fi­nal.

Fo­to: ALL OVER PRESS

Erik Ham­rén tes­tar trup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.