In­te ba­ra Ab­ba

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR ”Ag­net­ha Fält­skog – från Ab­ba till i dag” är en re­pris från 2013, men en väl­gjord dokumentär om världs­stjär­nan Ag­net­ha Fält­skog (bil­den). Do­ku­men­tä­ren är eng­elsk och myc­ket am­bi­tiös. Här finns no­stal­gis­ka bil­der från ti­di­ga kar­riä­ren och in­ter­vju­er med svens­kar. Det hand­lar för­stås ock­så om de sto­ra åren i Ab­ba och då är Björn Ul­vaeus och Ben­ny An­ders­son med.

ONSDAG, SVT1, 20.00

Ag­net­ha Fält­skogs kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.