Lö­vin gör debut

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEBATT ”Agen­da” stäl­ler till med par­ti­le­dar­de­batt he­la sön­dags­kväl­len. Al­la riks­dags­par­ti­er­na är re­pre­sen­te­ra­de: Ste­fan Löfven (S), An­na Kin­berg Bat­ra (M), Jim­mie Åkes­son (SD), An­nie Lööf (C), Jo­nas Sjöstedt (V), Jan Björ­klund (L), Eb­ba Busch Thor (KD) och Isabella Lö­vin (MP), nytt språk­rör som de­bu­te­rar. Den di­rekt­sän­da de­bat­ten leds av An­na He­den­mo och Mats Knut­son.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.