Håll­punk­ter

TV (Sweden) - - DOP -

11.40: Gäs­ter­na ska ha in­ta­git si­na plat­ser i Slotts­kyr­kan. 12.00: Ce­re­mo­nin bör­jar. Är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén är dop­förät­ta­re. 13.00: Kron­prin­ses­spa­rets mot­tag­ning på Slot­tet. 14.30: Kung­a­pa­rets pri­va­ta lunch för sär­skilt in­bjud­na gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.