Nya mot ve­te­ra­ner

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

FOTBOLL Vil­ka kom­mer att vin­na – de norr­länds­ka ny­kom­ling­ar­na som får va­ra med i All­svens­kan för all­ra förs­ta gång­en el­ler skå­ning­ar­na som ta­git flest guld hit­tills? Nu på lör­dag mö­ter Ös­tersund det ru­ti­ne­ra­de Mal­mö. För­sva­ra­ren Ro­nald Mu­ki­i­bi (bil­den) från Ös­tersund har re­dan hun­nit im­po­ne­ra med någ­ra rik­ti­ga dröm­mål den­na sä­song. Och mat­chen spe­las på Jämt­kraft Are­na, allt­så på jämt­ländsk hem­ma­plan. Kans­ke le­der det­ta till jäm­na­re odds mel­lan la­gen?

LÖR­DAG, C MORE SPORT, 15.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.