Ma­sjäv­lar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMAKOMEDI Ma­ria Bloms suc­cé­de­but om Mia som bor i Stock­holm. Hon åker hem till Da­lar­na för att grat­ta pap­pa som fyl­ler 70. Det blir ett om­tum­lan­de be­sök – och ett ro­ligt, sorg­ligt och im­po­ne­ran­de träff­sä­kert ned­slag i den le­van­de lands­byg­den. Bland al­la go­da skå­de­spe­la­re är det So­fia He­lin, Kaj­sa Ernst och Ann Pe­trén som för­kropps­li­gar sys­kon­kär­le­ken och sys­kon­ri­va­li­te­ten. Möj­lig­he­ter­na att kän­na sig som hem­ma är sto­ra för al­la som flyt­tat – och al­la som stan­nat kvar. Att det ut­spe­lar sig i Da­lar­na ger ex­tra sjung åt Ma­ria Bloms coo­la re­pli­ker. (2004)

LÖR­DAG, SVT1, 22.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.