Sista pa­ret ut

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA En av de minst kän­da Berg­man- fil­mer­na. Ing­mar skrev en­bart ma­nu­set och re­gin över­läts (som i ”Hets”) till Alf Sjö­berg. Hu­vud­rol­len görs av Björn Bjelfven­stam, grubb­lan­de yng­ling även i ”Som­mar­nat­tens le­en­de” och ”Smult­ron­stäl­let”. (1956)

TISDAG, SVT1, 14.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.