Jag med

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KOMEDI In­te spe­ci­fikt en be­rät­tel­se om Down’s syndrom ut­an me­ra om den läng­tan ef­ter ge­men­skap och när­het som är ge­men­sam för al­la. Pablo Pi­ne­da är ut­märkt i hu­vud­rol­len och part­nern Lo­la Du­eñas li­ka över­ty­gan­de. (Yo, tam­bi­en, 2009)

TORSDAG, SVT2, 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.