Per­nil­la pla­ne­rar bröl­lop

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRÄDGÅRD Per­nil­la Måns­son Colt tän­ker ha som­mar­bröl­lop i träd­går­den. In­re­da­ren Ma­lin Pers­son för­vand­lar den gam­la la­dan till fest­lo­kal och byg­ger smar­ta bord så 30 bröl­lops­gäs­ter får plats. Hon har ock­så för­vand­lat en con­tai­ner till bröl­lopss­vit och den klär nu träd­gårds­mäs­ta­re John Tay­lor med grönt. Mitt i bröl­lops­be­sty­ren ger Per­nil­la sni­gel­tips i ” Träd­gårds­ti­der”.

MÅNDAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Per­nil­la Måns­son Colt stäl­ler till med som­mar­bröl­lop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.