Film­mu­sik i Ber­lin

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MUSIK Wald­büh­ne i Ber­lin är en ut­om­hus­scen i en park och där får det plats cir­ka 22 000 åskå­da­re. Som­mar­tid ger Ber­li­ner­fil­har­mo­ni­ker­na ut­om­hus­kon­ser­ter, som är myc­ket po­pu­lä­ra. För­ra året var te­mat film­mu­sik och di­ri­gen­ten Si­mon Ratt­le led­de or­kes­tern bå­de i ”Robin Hood” och ”Ben Hur” och li­te ” Tom & Jer­ry”. ”Den sto­ra film­mu­sik­fes­ten” kal­las två­tim­mars­kon­ser­ten.

LÖR­DAG, SVT2, 19.05

Fo­to: SVT

Si­mon Ratt­le le­der Ber­lin­fil­har­mo­ni­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.