Re­ser ge­nom året

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­VY Fal­ken­bergs­re­vyn är en av Sve­ri­ges störs­ta och har en väl sam­man­svet­sad en­semb­le. SVT sän­der ett sam­man­drag av årets ny­års­re­vy, som fått ti­teln ”Ute & re­ser – en världs­lig re­vy”. Den är upp­byggd som en re­sa från ja­nu­a­ri till de­cem­ber och speg­lar vad som hänt i Sve­ri­ge och i Fal­ken­berg. I en­semb­len finns Eva-Lotta Bern­ström, Hå­kan Ru­ne­vad och Ber­til Schough.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.