Bort­klipp­ta lögn­er

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK ” Tror du jag lju­ger”, den skämt­sam­ma tv-le­ken, där det gäl­ler att av­gö­ra om kän­di­sar ta­lar san­ning el­ler lju­ger, har haft miljonpublik un­der nio vec­kor. Den­na sista vec­ka har man so­pat ihop över­bliv­na bort­klipp­ta bi­tar med lag­le­dar­na Fredrik Lind­ström och Jo­han Glans och de­ras gäs­ter. Pro­gram­le­da­re är An­na Mann­hei­mer.

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.