Eli­sa och Ma­le­na fi­rar Sve­ri­ge

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

NA­TIO­NAL­DA­GEN Eli­sa Lind­ström, dans­bandsdrott­ning­en som ny­li­gen vann ”Let’s dan­ce”, och po­pu­lä­ra ope­ra­stjär­nan Ma­le­na Ern­man finns bland ar­tis­ter­na när Per­nil­la Måns­son Colt le­der fi­ran­det av na­tio­nal­da­gen på Skan­sen i Stock­holm. Som van­ligt in­leds kväl­len med det tra­di­tio­nel­la: kung­a­fa­mil­jen an­län­der, Kungsång­en sjungs, det blir tal och ut­del­ning av fa­nor och na­tio­nalsång­en spelas. He­la kung­a­fa­mil­jen del­tar ut­om prin­ses­san Ma­de­le­i­nes man Chris O’Neill, som är upp­ta­gen av af­fä­rer ut­om­lands.

Och så blir det väl­blan­dad ar­tistun­der­håll­ning på Sol­li­dens scen. För­u­tom Eli­sa Lind­ström och Ma­le­na Ern­man upp­trä­der Timo Rä­i­sä­nen, Ane Brun fe­at Li­be­ra­tion Go­spel, Ison & Fil­le, Robin Bengts­son och Con­ny Bloom fe­at Dre­gen och Andre­as Kle­e­rup. Samt Skan­sens folk­danslag och barn­kör från Lil­la Aka­de­mi­en.

Ef­ter scensho­wen åker kung­a­fa­mil­jen till­ba­ka till Slot­tet för mid­dag. Per­nil­la Måns­son Colt stan­nar kvar på Skan­sen för en li­ten prat­stund med gäs­ter och äm­net är för­stås na­tio­nal­da­gen och Sve­ri­ge. Kväl­len av­slu­tas en­ligt tra­di­tio­nen med Ar­méns tap­to på Slot­tet och då kom­mer kung­en och hans gäs­ter ut på trap­pan och lyss­nar.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Eli­sa Lind­ström och Ma­le­na Ern­man finns bland ar­tis­ter­na när Per­nil­la Måns­son Colt le­der fi­ran­det av na­tio­nal­da­gen på Skan­sen i Stock­holm. Ma­le­na Eli­sa Prin­ses­san Ma­de­le­i­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.