Blir hel­gon i Rom

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RELIGION Eli­sa­beth Hes­sel­blad, ka­tolsk nun­na och bir­git­ta­sys­ter, hel­gon­för­kla­ras av på­ven Fran­ci­skus. Det­ta är nå­got myc­ket ovan­ligt, ba­ra en svensk kvin­na har ti­di­ga­re hel­gon­för­kla­rats och det är den he­li­ga Bir­git­ta. Eli­sa­beth, som var född i Väs­ter­göt­land, flyt­ta­de till Rom där hon ”fick kal­lel­sen” och blev nun­na. Hel­gon för­kla­ring­en sänds di­rekt från Pe­ters­kyr­kan i Rom.

SÖN­DAG, SVT2, 10.00

Eli­sa­beth Hes­sel­blad blir hel­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.