Gläd­je och sorg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Stads­hu­set i Lon­don på­ver­kar in­vå­nar­nas liv. Här re­gi­stre­ras föd­da och av­lid­na, här ad­mi­ni­stre­rar tjäns­te­män det mesta i var­da­gen och bakom var­je be­slut finns ett män­ni­sko­ö­de. Dess­utom är Stads­hu­set i Lon­don en av lan­dets po­pu­lä­ras­te bröl­lops­plat­ser. Om gläd­je och sorg, fest och var­dag, be­rät­tar ”Li­vets sto­ra stun­der”, en brit­tisk do­ku­men­tär i två de­lar.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.