Her­rey i krock

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING ”Lyck­li­ga ga­tan” sam­man­för ar­tis­ter ur oli­ka ge­ne­ra­tion och från oli­ka mu­siksti­lar. De ska lä­ra kän­na varand­ra och för­sö­ka tol­ka varand­ras musik. I sä­song­ens sista ”Lyck­li­ga ga­tan” möts Ri­chard Her­rey och rap­pa­ren La­ni Mo. Her­rey, som är li­te blyg och låg­mäld, kroc­kar med La­ni Mo, som kör en själv­sä­ker stil och tar plats.

MÅN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.