Dags att fixa bi­jet­ten till Rio

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

FRIIDROTT 12 ju­li tas de sista fri­id­rot­tar­na ut till Sve­ri­ges trupp i OS. Med ba­ra drygt en må­nad kvar dit gäl­ler det allt­så att pre­ste­ra om bil­jet­ten in­te re­dan är bo­kad. I dag­ens ”Di­a­mond le­gaue” från Rom får någ­ra svens­kar chan­sen att kla­ra må­len. Täv­ling­ar­na sker på Olym­pi­a­sta­di­on och kom­men­te­ras av Jacob Hård och An­ders Gär­derud. Pro­gram­le­da­re är Ma­rie Leh­mann (bil­den).

TORS­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.