Kraft­fullt ge­nom­brott

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA 15-åri­ge Seb­be le­ver i bå­de fy­siskt och psy­kiskt ar­mod. Han är mob­bad i sko­lan och mam­man dric­ker. Oer­far­ne Se­basti­an Hi­ort af Or­näs gör ett em­pa­tiskt och sten­hårt por­trätt. Li­kaså Eva Me­lan­der, av mo­dern. Di­a­lo­gen och hän­del­se­ut­veck­ling­en går or­ga­niskt fram och för in in­tres­san­ta sym­bo­lis­ka in­slag som ba­lan­se­rar mot det so­ci­al­re­a­lis­tis­ka. Kraft­fullt ge­nom­brott bå­de för skå­de­spe­lar­na och re­gis­sö­ren Ba­bak Na­ja­fi. (2010)

TIS­DAG, SVT1, 23.40

Fo­to: GARAGEFILM

Bild­text bild­text bild­text.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.